Rozhovor s prezidentem KVP Přerov Ladislavem Mazákem

Rozhovor s prezidentem KVP Přerov Ladislavem Mazákem

Předseda KVP Přerov, Ladislav Mazák, převzal v listopadu z rukou náměstka hejtmana ocenění Olomouckého kraje za dlouholetou práci a přínos k rozvoji sportu. Zeptali jsme se pana předsedy nejen co pro něj ocenění znamená, ale i na to jak vidí současnou situaci v klubu a na co se mohou fanoušci přerovského vodního póla v brzké době těšit:

Jak vnímáte ocenění Olomouckého kraje za vaši dlouholetou práci v klubu?

Ocenění za dlouhodobou činnost v přerovském vodním pólu si velmi cením. Strávil jsem v přerovském pólu prakticky celý život. Po skončení hráčské kariéry jsem působil všech myslitelných rolích jak funkcionářských, tak trenérských. Nyní vykonávám už drahně let funkci prezidenta KVP a snad mi zdraví a důvěra členů klubu dovolí v této roli ještě nějaký rok pokračovat. Na pamětním listu ocenění je psáno, že se jedná o ocenění zasloužilých trenérů a sportovních funkcionářů a za celoživotní práci ve sportu a za přínos k rozvoji vodního póla v Přerově a v Olomouckém kraji. Na této akci bylo oceněno několik desítek lidí z celého olomouckého kraje s obdobným příběhem z okrajových sportovních odvětví, kterým se celoživotně věnovali. Myslím si ale, že toto ocenění nemělo být směrováno na jednotlivce, ale na oddíly a kluby a jejich dobrovolné členy, kteří se celoživotně jako dobrovolní pracovníci věnovali sportu ve své obci či městě.

Co se klubu z vašeho pohledu podařilo za poslední období?

Stát se Mistrem ČR je jistě velký úspěch a obhájení mistrovského titulu si již zasluhuje náležitého ocenění. Na jedné straně stojí vynikající výsledky mužů, tedy v posledních letech dva tituly mistra republiky v kategorii mužů. Je to neobyčejný úspěch, o kterém se mi na začátku mé trenérské a funkcionářské dráhy v polovině 70. let minulého století ani nezdálo a je otázka, zda budeme schopni tento úspěch zopakovat. Na druhé straně prožíváme v posledních letech krizi mládežnického póla. Tato krize má mnoho objektivních příčin a důvodů, které zde nemá význam pitvat. Snažíme se nedostatky odstranit a poslední rok mě naplňuje nadějí, že po zapojení nových trenérů se nám podaří nepříznivý vývoj otočit.

Jak tedy vidíte budoucnost tohoto sportu v Přerově?

Budoucnost vodního póla v Přerově vidím v nastartování nových aktivit pro práci s mládeží, příchodu nových dětí, posílení zapálených trenérů na úrovni přípravky a žáků. Dále rozvinutí Tréninkové akademie žákovských kategorií pod vedením současné dvojice trenérů Mgr. Petra Přikryla a Andreje Janíčka. Doufám také, že kádr přerovských hráčů prvoligového družstva se zapojí do této činnosti, která obnáší sice spoustu osobního času, ale ve svém důsledku je zde pak dobrý pocit se vzrůstající výkonnosti těch nejmenších. Je také nutno ocenit entuziasmus rodičů, kteří svými aktivitami pomáhají klubu a podporou z tribuny sledují úspěchy i neúspěchy svých ratolestí. Shrnu-li to, tak prioritou klubu na další období je práce s mládeží a výchova hráčů do A-týmu mužů.

Důležitá je také součinnosti s Českým svazem vodního póla, kde pozitivně vnímám svazovou roli. Pevně věřím, že se změní i postoj statutárního města Přerov, kdy jsme v současnosti na okraji grantové podpory a vůbec není zohledněna finanční náročnost pronájmu bazénu.

V letošním roce jsme oslavili 85 let vodního póla v Přerově a v Klubu se maximálně snažíme ten prapor tradice držet a rozvíjet. Upřímně řečeno není v našem městě tolik sportů s takovou tradicí a výsledky. K této příležitosti připravujeme velkou výstavu o dějinách klubu (více informací bude brzy zveřejněno na klubovém webu) a rovněž uspořádáme největší setkání všech žijících přerovských pólistů, které jsme kdy organizovali. V sobotu 26. ledna 2019 se bude konat slezina s bohatým programem včetně zápasů veteránů a ligového zápasu našeho týmu mužů, kdy jsme pořadatelé utkání  I.ligy mužů proti Slávii a Steppu Praha.

Těšíme se na toto setkání mušketýrů, v mnoha případech po 40 letech. Přerov je a vždy bude město vodního póla, dodává na závěr s úsměvem Ladislav Mazák.